W naszej klinice w Krakowie oferujemy kompleksowe leczenie w tym zakresie. Opieramy się na najważniejszych systemach implantologicznych, stosowanych na całym świecie, które posiadają wieloletnią dokumentację medyczną. Ponadto dają one pełny zakres możliwości wykonania wszystkich wariantów rozwiązań protetycznych – od pojedynczych braków zębowych do stałych uzupełnień protetycznych w przypadku pacjentów bezzębnych.

Gdy implantacja wszczepów śródkostnych jest niemożliwa ze względu na brak warunków anatomicznych, przeprowadzamy leczenie implantologiczne z zastosowaniem zabiegów rekonstrukcji tkanki kostnej.

Nasza klinika specjalizuje się zarówno w chirurgii kostnej – odtwórczej, jak i zabiegach z zakresu mikrochirurgii na tkankach miękkich błony śluzowej i jamy ustnej. Wskazaniem do tych zabiegów jest przygotowanie podłoża kostnego do prawidłowego umieszczenia implantów zębów. Tego rodzaju zabiegi wykonuje się także w celu poprawy warunków estetycznych uzupełnień protetycznych osadzanych na zębach własnych i wszczepach zębowych.

Implanty zębów w pytaniach i odpowiedziach

 • Co to jest implant?

  Implant, inaczej wszczep zębowy, jest odpowiednikiem korzenia zęba. Wprowadzany jest do kości szczęk w miejscu brakującego uzębienia.

  Implanty mają najczęściej kształt zbliżony do korzeni zębów naturalnych i są wykonane z czystego tytanu (rzadziej z cyrkonii). Część śródkostna jest filarem dla łączników protetycznych – elementów, na których są montowane uzupełnienia protetyczne, krony, mosty.

 • Co to jest integracja wszczepu?

  Jest to proces biologiczny nawarstwiania się tkanki kostnej na powierzchni wszczepu. Zintegrowany wszczep jest sztywno zakotwiczony w tkance kostnej i stanowi filar dla uzupełnień protetycznych.

 • Kiedy nie można wprowadzić wszczepu?

  Wszczepu nie da się wprowadzić, gdy nie ma odpowiedniej ilości tkanki kostnej. W takich przypadkach przeprowadza się zabiegi regeneracji struktur kostnych.

 • Kiedy implant się nie przyjmuje?

  Przyczyną braku integracji wszczepu może być zła jakość kości, proces zapalny jako powikłanie okołozabiegowe, nadmierne, mechaniczne drażnienie okolicy okołozabiegowej po zabiegu implantacji. Istnieją również inne przyczyny braku integracji, których podłoże jest niewyjaśnione i przebiega na poziomie procesów biologicznych gojenia się tkanek po implantacji. Należy podkreślić, że we współczesnej implantologii procent przyjęcia się wszczepów sięga 96-98%. Jest to więc metoda postępowania przewidywalna, dająca wysoki odsetek uzyskania prawidłowego rezultatu leczenia.

 • Czy zabiegi  implantacji są bolesne?

  Zabiegi wszczepienia implantów są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym, a w razie potrzeby przeprowadzenia większych zabiegów regeneracyjnych – w sedoanalgazji. Daje to gwarancję kompletnej bezbolesności zabiegów. Po zabiegu chirurgicznym normalnym zjawiskiem jest mierny ból pozabiegowy (kilka godzin) i obrzęk tkanek (1–2 doby). Dolegliwości bólowe są łagodzone środkami przeciwbólowymi – w zależności od potrzeb. Natomiast obrzęk tkanek – zależny od rozległości zabiegu – zimnymi okładami. W normalnym postępowaniu zabiegowym nie są to dolegliwości, z powodu których pacjent cierpi.

 • Jakie uzupełnienia protetyczne można wykonać na implantach?

  Każdy rodzaj, a szczególnie korony i mosty osadzone na stałe w ustach na filarowych implantach, w zależności od wskazań. Są to pojedyncze korony lub mosty protetyczne we wszystkich konfiguracjach braków zębowych. Przy ograniczeniu ilości wszczepów stosowane są również protezy ruchome, w których wszczepy są dodatkowymi elementami poprawiającymi w znacznym stopniu stabilizację i utrzymanie protez w jamie ustnej.

 • Co to jest regeneracja tkanek ?

  To gama różnych zabiegów chirurgicznych mających na celu uzupełnienie ubytków kostnych lub zaniku kości w celu wprowadzenia wszczepu dentystycznego, tak aby spełniał on funkcje filaru dla uzupełnienia protetycznego. Aby poprawić estetykę prac protetycznych na implantach i zębach własnych, stosowane są zabiegi na tkance kostnej (przeszczepy kości, biomateriały) lub/i na tkankach miękkich błony śluzowej.

Zapisz się na wizytę