W leczeniu implantologicznym każdemu pacjentowi można przedstawić  co najmniej kilka wariantów leczenia.

Podstawowym kryterium doboru odpowiedniej metody leczenia jest problem, z jakim zgłasza się do nas pacjent. To pacjent decyduje ostatecznie o wyborze leczenia, oczywiście w zakresie, który jest możliwy i adekwatny do stanu miejscowego i zdrowotnego. Do nas – lekarzy należy przeprowadzenie dokładnej diagnostyki i szczegółowa ocena stanu uzębienia, ewentualnych patologii w zakresie tkanek jamy ustnej. Następnie omawiamy z pacjentem możliwości terapeutyczne.

Dlatego bardzo ważna jest dla nas, czyli dla pacjenta i lekarza, pierwsza wizyta – konsultacyjna. Na tej wizycie przeprowadza się badanie oraz wykonujemy szczegółową diagnostykę opartą na tomografii komputerowej kości twarzoczaszki.

Zapisz się na wizytę