Lekarze

dr hab. n. med.

Piotr Majewski

implantologia, mikrochirurgia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia plastyczna tkanek miękkich przyzębia, protetyka, periodontologia

dr hab. n. med.

Piotr Majewski

implantologia, mikrochirurgia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia plastyczna tkanek miękkich przyzębia, protetyka, periodontologia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. W latach 1996-2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – CEIA (Central European Implant Academy). Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.

lek. stom.

Bogusława Jarosz

protetyka, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna, stomatologia dziecięca

lek. stom.

Bogusława Jarosz

protetyka, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna, stomatologia dziecięca

Absolwentka Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2003-2008 odbywała staże specjalizacyjne w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu lekarza specjalisty protetyki stomatologicznej. Przez kilka lat pracowała jako młodszy asystent na Oddziale Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CMUJ w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego od 2001 r. oraz Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia od 2005 r. Aktywnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach z zakresu protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, leczenia zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych oraz stomatologii estetycznej, dzięki czemu stale podnosi swoje kwalifikacje.

dr n. med.

Krzysztof Gronkiewicz

protetyka, stomatologia estetyczna, chirurgia stomatologiczna, implantologia, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

dr n. med.

Krzysztof Gronkiewicz

protetyka, stomatologia estetyczna, chirurgia stomatologiczna, implantologia, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

Absolwent Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, protetyki stomatologicznej oraz chirurgii stomatologicznej. Członek OSIS, EDI, EAO oraz mentor Central European Implant Academy. Pracownik Katedry Protetyki i Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii UJ w Krakowie.

lek. stom.

Szymon Majewski

protetyka,stomatologia estetyczna, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

lek. stom.

Szymon Majewski

protetyka,stomatologia estetyczna, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

Absolwent Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów poszerzał zdobywaną wiedzę, odbywając rokrocznie praktyki w Devon Dental Clinic w Chicago. Po stażu dyplomowym zawodowo był związany z Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie, gdzie początkowo pracował jako młodszy asystent w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym, następnie jako asystent w Poradni Protetyki Stomatologicznej. Od 2016 roku specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w krajowych i zagranicznych kursach, szkoleniach, sympozjach oraz kongresach.

lek.stom.

Monika Ciepiela Rodríguez

stomatologią zachowawcza, estetyczna oraz endodoncja mikroskopowa

lek.stom.

Monika Ciepiela Rodríguez

stomatologią zachowawcza, estetyczna oraz endodoncja mikroskopowa

Pani Doktor Monika jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Na co dzień zajmuje się stomatologią zachowawczą, estetyczną oraz endodoncją.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.
Jest osobą pogodną i otwartą na ludzi.Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

lek.stom.

Katarzyna Manai

endodoncja mikroskopowa, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

lek.stom.

Katarzyna Manai

endodoncja mikroskopowa, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rok ukończenia 2011 rok). Nieustannie pogłębia kwalifikacje zawodowe. Pani doktor to osoba energiczna i pogodna, a także bardzo komunikatywna, co z pewnością jest doceniane przez pacjentów.

lek.stom.

Anna Długosz

endodoncja, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

lek.stom.

Anna Długosz

endodoncja, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

Pani doktor Anna Guzik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, to lekarz z ponad 5-letnim doświadczeniem w leczeniu zachowawczym, endodoncji i protetyce. Za cel stawia sobie zapewnienie pacjentom najlepszej opieki i standardów leczenia. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, uczęszczając w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Biegle posługuje się językiem angielskim.

lek.stom.

Barbara Czopik

Endodoncja mikroskopowa

lek.stom.

Barbara Czopik

Endodoncja mikroskopowa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista endodoncji mikroskopowej. Doświadczony operator w zakresie skomplikowanych leczeń endodontycznych z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. W latach 2012-2014 odbywała specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej CMUJ w Krakowie. Egzamin specjalizacyjny w tej dziedzinie zdała w 2015 roku, stając się jednym z najmłodszych specjalistów endodoncji w kraju. Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2011-2017, wykładowca zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego CMUJ oraz studentów anglojęzycznych Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CMUJ. Wykładowca kursów obowiązkowych do specjalizacji dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz organizator i wykładowca praktycznych kursów doskonalących dla lekarzy dentystów w dziedzinie endodoncji mikroskopowej.

Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny stomatologii zachowawczej, endodoncji, materiałoznawstwa stomatologicznego i endodoncji regeneracyjnej oraz wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych wystapień na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Po więcej  informacji proszę kilknąć w poniższy link:

O mnie

lek.stom.

Jakub Popiel

Protetyka, chirurgia stomatologiczna oraz implantologia.

lek.stom.

Jakub Popiel

Protetyka, chirurgia stomatologiczna oraz implantologia.

Absolwent Stomatologii na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Poradni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca w Szkole Medycznej. Uczestniczy w licznych kursach krajowych i zagranicznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje, stosując innowacyjne metody leczenia.
Podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie, tworząc kompleksowe plany leczenia.
Jego drugą pasją poza gabinetem jest sport – maratończyk, triathlonista.
Biegle mówi w języku angielskim.

lek. stom.

Michał Dygut

Endodoncja mikroskopowa

lek. stom.

Michał Dygut

Endodoncja mikroskopowa

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 2013 roku.

W Klinice przeprowadza precyzyjne zabiegi leczenia kanałowego zębów z użyciem mikroskopu i z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej pozyskanej w ramach kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych.

lek.stom.

Tomasz Fajgier

chirurgia stomatologiczną, mikrochirurgia i implantologię

lek.stom.

Tomasz Fajgier

chirurgia stomatologiczną, mikrochirurgia i implantologię

Absolwent kierunku lekarsko -dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 2014 r. Od samego początku pracy zawodowej swój rozwój ukierunkował na chirurgię stomatologiczną, mikrochirurgię i implantologię, którymi zajmuje się na co dzień. Stale uczestnicząc w licznych kursach, poszerza swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje. Członek International Team of Implantology.
W pracy towarzyszy mu rockowe brzmienie. Prywatnie miłośnik wszelkich sportów wodnych i zimowych.

 

Higienistki / Asystentki

Elżbieta Madej

higienistka / asystentka

Marzena Rozpędzik

higienistka / asystentka

Barbara Sokół

higienistka / asystentka

Karina Surowiec

higienistka / asystentka

Monika Ziemba

higienistka / asystentka

Natalia Palii

higienistka / asystentka

 

Recepcja / Administracja

Olga Myszczak

recepcja

Magdalena Weimer

manager / marketing & PR

Magdalena Czaicka

Recepcja