Lekarze

dr hab. n. med.

Piotr Majewski

implantologia, mikrochirurgia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia plastyczna tkanek miękkich przyzębia, protetyka, periodontologia

dr hab. n. med.

Piotr Majewski

implantologia, mikrochirurgia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia plastyczna tkanek miękkich przyzębia, protetyka, periodontologia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996-2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – CEIA (Central European Implant Academy). Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.

lek. stom.

Bogusława Jarosz

protetyka, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna, stomatologia dziecięca

lek. stom.

Bogusława Jarosz

protetyka, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna, stomatologia dziecięca

Absolwentka Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2003-2008 odbywała staże specjalizacyjne w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu lekarza specjalisty protetyki stomatologicznej. Przez kilka lat pracowała jako młodszy asystent na Oddziale Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CMUJ w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego od 2001 r. oraz Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia od 2005 r. Aktywnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach z zakresu protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, leczenia zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych oraz stomatologii estetycznej, dzięki czemu stale podnosi swoje kwalifikacje.

dr n. med.

Krzysztof Gronkiewicz

protetyka, stomatologia estetyczna, chirurgia stomatologiczna, implantologia, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

dr n. med.

Krzysztof Gronkiewicz

protetyka, stomatologia estetyczna, chirurgia stomatologiczna, implantologia, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

Absolwent Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, protetyki stomatologicznej oraz chirurgii stomatologicznej.

Członek OSIS, EDI, EAO oraz mentor Central European Implant Academy. Pracownik Katedry Protetyki i Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii UJ w Krakowie.

lek. stom.

Szymon Majewski

protetyka,stomatologia estetyczna, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

lek. stom.

Szymon Majewski

protetyka,stomatologia estetyczna, leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

Absolwent Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów poszerzał zdobywaną wiedzę, odbywając rokrocznie praktyki w Devon Dental Clinic w Chicago. Po stażu dyplomowym zawodowo związany z Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie, gdzie początkowo pracował jako młodszy asystent w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym, następnie jako asystent w Poradni Protetyki Stomatologicznej.

Jest pracownikiem Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia ze studentami IV I V roku stomatologii. Od 2010 roku realizuje szkolenie specjalizacyjne w zakresie protetyki stomatologicznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w krajowych i zagranicznych kursach, szkoleniach, sympozjach oraz kongresach.

lek. stom.

Klaudia Pasierbek

endodoncja mikroskopowa, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

lek. stom.

Klaudia Pasierbek

endodoncja mikroskopowa, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

W 2005 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, otrzymała tytuł lekarza dentysty. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją.

W zespole Specjalistycznej Kliniki Implantologiczno-Stomatologicznej pracuje od 2009 roku, zajmując się leczeniem kanałowym, stomatologią zachowawczą, zabiegami wybielania oraz estetycznej odbudowy zębów.

dr n. med.

Lidia Majewska

medycyna estetyczna, estetyka twarzy

dr n. med.

Lidia Majewska

medycyna estetyczna, estetyka twarzy

www.drlidiamajewska.pl

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Ukończyła również trzyletnią Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Jest certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej, ekspertem estetyki twarzy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zaawansowanej praktyce zabiegowej oraz umiejętność tworzenia skutecznych programów estetycznych, którą stale rozwija.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu odmładzania i rewitalizacji skóry oraz korekcji i modelowania kształtu twarzy. Jest ekspertem zaawansowanych, nowoczesnych metod i procedur anti-agingowych, których celem jest osiągnięcie najbardziej naturalnego, harmonijnego wyglądu przy jednoczesnym długofalowym wzmocnieniu kondycji skóry. W swojej pracy często łączy różne metody dla uzyskania najwyższej efektywności terapii. Wykorzystuje w tym celu najnowocześniejsze metody i najskuteczniejsze, najpełniej przebadane preparaty.

lek.stom.

Małgorzata Sowińska

chirurgia stomatologiczna, implantologia, periochirurgia

lek.stom.

Małgorzata Sowińska

chirurgia stomatologiczna, implantologia, periochirurgia

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006-2011).
W trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, którą odbywa w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.
Aktywnie uczestniczy w kursach i konferencjach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, mikrochirurgii przyzębia stale podnosząc swoje kwalifikacje.

 

Higienistki / Asystentki

Elżbieta Madej

higienistka / asystentka

Marcelina Mitka

higienistka / asystentka

Marzena Rozpędzik

higienistka / asystentka

Barbara Sokół

higienistka / asystentka

Karina Surowiec

higienistka / asystentka

 

Recepcja / Administracja

Olga Myszczak

recepcja

Magdalena Weimer

manager / marketing & PR