most-protetyczny-przed

most-protetyczny-po

O długości przęsła decyduje zasada Ante, które mówi, że wielkość powierzchni korzeni zębów filarowych powinna być równa powierzchni odbudowywanych zębów lub od niej większa. Mosty, podobnie jak korony, mogą być wykonane ze stopu metali, ceramiki licowanej na stopie metali lub z całej ceramiki. Przeciwwskazaniami do zastosowania mostu są ograniczenie luki przez zęby tylko z jednej strony lub istnienie zbyt wielu brakujących zębów. W przypadku gdy pacjent nie godzi się na oszlifowanie zębów pod most protetyczny, leczeniem z wyboru jest zastosowanie protezy ruchomej, częściowej akrylowej lub szkieletowej, lub leczenie implantoprotetyczne.

procera-implant-bridge

Procera Implant Bridge (most mocowany na implantach)

Zapisz się na wizytę