Wielu pacjentów zgłasza się do naszego ośrodka w celu leczenia tylko implantologicznego. Obserwujemy jednak w większości przypadków potrzebę leczenia wielospecjalistycznego (wymianę uzupełnień protetycznych, odbudowę zębów, ustalenie prawidłowego zwarcia itd.), dlatego w naszej klinice dentystycznej oferujemy usługi wszystkich specjalności stomatologicznych:

  • chirurgii stomatologicznej,
  • protetyki,
  • stomatologii zachowawczej,
  • endodoncji,
  • ortodoncji,
  • periodontologii,
  • pedodoncji.

Kładziemy specjalny nacisk na estetyczne rozwiązania protetyczne – pełnoceramiczne korony i mosty protetyczne. Ważna jest także natychmiastowa odbudowa protetyczna na bazie wprowadzonych wszczepów (implantów). Zagadnienia te są bardzo istotne we współczesnej implantologii. Stosowane przez nas metody dają duży komfort pacjentowi, a także możliwość obniżenia kosztów leczenia. Dzięki tej metodzie pacjent zgłaszający się do leczenia ma możliwość wprowadzenia implantu do kości i wykonania uzupełnienia protetycznego (korony, mostu, protezy na implantach) w ciągu 24-48 godzin, co jest szczególnie ważne dla naszych pacjentów przyjeżdżających z różnych rejonów Polski czy zagranicy.

Bardzo istotne jest dla nas budowanie dobrych relacji z pacjentem, ponieważ bardzo to ułatwia diagnostykę i profesjonalne leczenie dentystyczne i jest korzystne dla pacjenta.

Badania naukowe z zakresu implantologii oraz technik regeneracyjnych kości prowadzone przez dr. hab. n. med. Piotra Majewskiego, założyciela kliniki, we współpracy z najlepszymi ośrodkami uniwersyteckimi na świecie zapewniają naszym pacjentom dostęp do najbardziej zaawansowanych technik zabiegowych w zakresie implantologii oraz regeneracji tkanek, a także możliwość korzystania z najnowszych materiałów wprowadzanych na rynek.

Nasza klinika jest również centrum szkoleniowym dla lekarzy dentystów specjalizujących się w implantologii.

Współpracujemy z innymi gabinetami stomatologicznymi, dzięki czemu pacjeci mogą przyjechać ze swoimi lekarzami na konsultacje. Można u nas również przeprowadzić skomplikowane zabiegi implantologiczne pod okiem specjalisty.

Nasza klinika znajduje się niedaleko historycznego centrum miasta. Zapewniony jest dogodny dojazd – 5 minut od autostrady, 15 minut od lotniska. Wielu naszych pacjentów korzysta z możliwości noclegów w hotelu położonym niedaleko kliniki.

Zapraszamy do Krakowa, dawnej stolicy Polski, nie tylko w celach leczniczych, ale także aby poznać nasze piękne miasto.

klinika_98