Są one rodzajem wypełnienia ubytku w zębie, jednak sposób wykonania wiąże się z pobraniem wycisku. Na podstawie  tego wycisku technik dentystyczny w laboratorium protetycznym przygotowuje uzupełnienie, które następnie jest osadzane przez lekarza w jamie ustnej pacjenta. Wkłady koronowe znajdują zastosowanie tam, gdzie rozległość ubytku próchnicowego lub wielkość złamanego fragmentu zęba jest na tyle duża, że zastosowanie klasycznego wypełnienia mogłoby narażać ząb na dodatkowe uszkodzenia. Zaletą tego typu uzupełnień, w stosunku do wypełnień wykonywanych bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta, jest większa odporność na działanie sił żucia, wyższa odporność na powstawanie próchnicy wtórnej, precyzja wykonania laboratoryjnego, szczelność brzeżna, a także właściwy kształt anatomiczny, co ułatwia zachowanie prawidłowej higieny, a przez to zdrowego przyzębia.

Różnica pomiędzy uzupełnieniem typu inlay a onlay – uzupełnienie typu inlay nie pokrywa guzków zęba, natomiast  uzupełnienie typu onlay  pokrywa również guzki zęba. Wkłady koronowe są najczęściej wykonywane na zęby boczne, tzn. przedtrzonowe i trzonowe.

Zapisz się na wizytę