Z uwagi na bezpieczeństwo naszych pacjentów pierwsza wizyta w naszej klinice wiąże się z wywiadem medycznym niezbędnym do dalszego postępowania, w zawiązku z czym prosimy również o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce Przed pierwszą wizytą oraz o wypełnienie zawartego tam formularza.

To właśnie bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze. Nasz personel podczas wizyt w gabinetach czuwa nad tym, by dla każdego pacjenta został przygotowany, sterylny i zafoliowany zestaw narzędzi.

W gabinecie czeka na Państwa wysterylizowany zestaw końcówek (turbina, kątnica, końcówka do dmuchawki, końcówka do ssaka).

Sama dezynfekcja nie jest wystarczającym środkiem zapobiegającym rozwojowi wszystkich bakterii, dlatego stosujemy sterylizację, która niezawodnie eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i ich formy przetrwalnikowe.

Narzędzia przed umieszczeniem w autoklawie są dezynfekowane specjalnie do tego celu przeznaczonymi płynami oraz myte w oczyszczaczu ultradźwiękowym. Następnie są pakowane hermetycznie i sterylizowane. W tym zakresie spełniamy wszelkie europejskie normy oraz wymogi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Przed przyjęciem kolejnego pacjenta nasz personel dezynfekuje powierzchnie robocze w gabinecie specjalnymi płynami.

Nasze gabinety dezynfekowane są również z wykorzystaniem lamp emitujących promieniowanie nadfioletowe.

Wiele naszych materiałów (chusteczki, kubki, ślinociągi) jest jednorazowego użytku, by jeszcze bardziej ograniczyć możliwość rozwoju bakterii chorobotwórczych.

Nasza klinika posiada cyfrowy aparat RTG, którego atutem jest emitowanie wielokrotnie niższej dawki promieniowania niż to ma miejsce w nadal stosowanych aparatach analogowych. Również znajdujący się w naszym posiadaniu tomograf komputerowy należy do aparatów emitujących najniższe w swojej klasie promieniowanie rentgenowskie, niewiele większe od tego, jakie ma miejsce przy wykonywaniu do tej pory zdjęć pantomograficznych. Ponadto nasz personel został przeszkolony w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta.

Staramy się eliminować również inne możliwe przyczyny Państwa stresu powodowanego wizytą u stomatologa:

  • dbamy, by nie dochodził do Państwa wzmagający dyskomfort dźwięk wiertła – w poczekalni można usłyszeć kojącą nerwy muzykę, a pacjentów po przekroczeniu drzwi naszej kliniki wita kwiatowa woń daleka od zapachu typowego gabinetu;
  • nasz personel jest uśmiechnięty i gotowy, by odpowiednio zareagować na Państwa potrzeby;
  • mając na uwadze Państwa komfort psychiczny, staramy się unikać sytuacji, gdy pacjent zmuszony jest oczekiwać zbyt długo na swoją wizytę;
  • proponujemy Państwu bezbolesne leczenie z wykorzystaniem nie tylko najnowocześniejszych środków znieczulających, ale również możliwość wyboru zabiegu w sedoanalgezji w obecności anestezjologa.

U nas mogą Państwo naprawdę poczuć się komfortowo, bezpiecznie i jeśli nie zlikwidować, to na pewno z naszą pomocą zminimalizować stres związany z wizytą u dentysty.

Kraków, 21.05.2021 r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTGoraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Piotr Majewski Ośrodek Implantologiczno-Stomatologiczny

Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/701

30-349 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do diagnostyki stomatologicznej :

– aparat EzRay Air W

-Pax-i 3D Green 16

-Altis DC

  • uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na stosowanie aparatów RTG oraz na uruchomienie pracowni RTG: decyzje nr 1/27/2021 z 24 marca 2021, 2/33/2021 z 24 marca 2021, 1/110/2020 z 12 sierpnia 2020, 2/119/2020 z 12 sierpnia 2020, 1/142/2015 i 2/143/2015 z 10 grudnia 2015,  wydane przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych przy pomocy dozymetrii środowiskowej przez akredytowane laboratorium LADIS IFJ w Krakowie w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu RTG potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

klinika_73-2