·  Masz prawo do poszanowania godności i intymności

·  Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia

·  Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

·  Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

·  Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia

oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

·  Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego

·  Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

·  Masz prawo do dochodzenia swoich praw

·  Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych