Korona protetyczna

Jednym ze wskazań do wykonania koron protetycznych są względy estetyczne.

Przygotowanie zęba pod koronę protetyczną wymaga oszlifowania ok. 70% zdrowych tkanek zęba. Następnie pobiera się wycisk na model roboczy oraz wycisk na model zębów przeciwstawnych i rejestruje okluzję w celu przesłania danych klinicznych do laboratorium. Oszlifowane zęby przed zakończeniem wizyty zostają zaopatrzone w korony tymczasowe, które przygotować można bezpośrednio na wizycie na podstawie wycisku pobranego przed oszlifowaniem.

Podczas użytkowania koron tymczasowych pacjent powinien:

  • unikać klejących i ciągnących się pokarmów (np. guma do żucia), aby nie doszło do odcementowania koron,
  • w mniejszym stopniu używać strony, na której zostały zastosowane korony tymczasowe,
  • nie jeść nadmiernie twardych pokarmów (np. surowej marchewki),
  • ostrożnie nitkować przestrzenie międzyzębowe, aby nie doprowadzić do odcementowania korony.

W zależności od materiału użytego do wykonawstwa laboratoryjnego korony możemy podzielić na:

  • metalowe (lane),
  • lane licowane ceramiką,
  • całoceramiczne – w przypadku tego typu koron osiąga się najlepszy efekt estetyczny,
  • kompozytowe.

Korony lane

Korony lane mogą być wykonane ze stopów szlachetnych(złoto, pallad), a także ze stopów nieszlachetnych (stop chromo-kobaltowy) czy mniej polecany chromo-niklowy. Porównując z innymi typami, korony te nie wymagają aż tak dużego oszlifowania tkanek zęba, powodują mniejsze ścieranie zębów przeciwstawnych niż korony ceramiczne. Przy zastosowaniu tego typu korony nie ma problemów z odpryskiwaniem ceramiki, wadą natomiast jest ich kolor, który w odcinku przednim jest nie do zaakceptowania.

Korony lane licowane ceramiką

Korony lane licowane ceramiką stosuje się, aby poprawić estetykę koron metalowych. Tego typu korony mogą imitować naturalne zęby, jednak posiadają kilka wad. Ponieważ ceramika ma inne współczynniki niż metal, może odpryskiwać od metalowej podbudowy, co może dać niekorzystny efekt estetyczny. Również zęby przeciwstawne bardziej się ścierają w przypadku kontaktu z materiałem ceramicznym. Pomimo że korony te mogą imitować zęby naturalne, czasami w okolicy dziąsła na brzegu korony, gdzie metal przechodzi w ceramikę, może być widoczna szara linia jako wynik prześwitywania metalu. Pomimo niedoskonałości korony te z powodzeniem mogą być stosowane zarówno na zęby przednie, jak i boczne.

Korony całoceramiczne

Zaletą koron całoceramicznych jest ich dużo lepsze – w porównaniu z koronami lanymi licowanymi ceramiką – dostosowanie kolorystyczne do zębów sąsiednich. Wynika to z braku szarej, metalowej podbudowy pod wysoce przezierną ceramiką. Tego typu korony są doskonałą alternatywą dla pacjentów z rozpoznanymi uczuleniami na dane substancje – po ich zastosowaniu nie występuje reakcja alergiczna. W porównaniu z pozostałymi typami koron korony całoceramiczne można wykonywać również w technologii CAD/CAM, co daje bardzo dużą precyzję i dokładność konstrukcji. W przypadku koron całoceramicznych możliwe jest zastosowanie podbudowy wykonanej z jednego rodzaju ceramiki, na którą później nakładany jest inny rodzaj ceramiki. W takim przypadku jednak – podobnie jak w koronach lanych licowanych ceramiką – może dochodzić do powstawania odprysków od podbudowy. Drugim sposobem wykonawstwa laboratoryjnego koron całoceramicznych jest przygotowanie korony o kształcie i wielkości odpowiadających naturalnemu zębowi, a następnie technologią barwienia nadanie zębom indywidualnej charakterystyki. Do materiałów, z których mogą być wykonywane korony całoceramiczne, należą: tlenek cyrkonu, tlenek glinu, dwukrzemian litu (e-max), ceramika skaleniowa oraz ceramika infiltrowana szkłem.

Nasza klinika współpracuje z laboratorium położonym niedaleko naszej siedziby, dzięki czemu możliwa jest ścisła i elastyczna kooperacja z technikami dentystycznymi.

implantokorony-przed-nowe
implantokorony-po-nowe

Zapisz się na wizytę