Proteza częściowa może być w całości wykonana z akrylu bądź posiadać szkielet ze stopu chromokobaltowego, a zęby i sztuczne dziąsło wykonane z akrylu – wówczas nazywa się protezą szkieletową. W szczęce proteza częściowa posiada płytę pokrywającą podniebienie, która łączy ze sobą poszczególne zęby sztuczne. Wielkość tej płyty uzależniona jest przede wszystkim od ilości i jakości pozostałych zębów oraz od materiału, z jakiego jest wykonana proteza. W przypadku pozostałych zębów o dobrym rokowaniu ograniczenie płyty protezy będzie możliwe w większym stopniu, jeśli zastosujemy protezę szkieletową. W żuchwie elementem łączącym poszczególne zęby jest płyta akrylowa w przypadku protezy akrylowej lub metalowy łącznik wielkości 5 mm w przypadku protezy szkieletowej. Utrzymanie protezy częściowej w jamie ustnej odbywa się dzięki retencyjnemu działaniu klamer, które pokonując największą wypukłość zęba oporowego, wyzwalają siłę tarcia uniemożliwiającą samoistne zdjęcie protezy. Usytuowanie klamer w przednim odcinku szczęki często stanowi dyskomfort dla pacjenta, dlatego też – aby uniknąć takiej sytuacji –możliwe jest zastosowanie precyzyjnych zakotwiczeń bezklamrowych w postaci zatrzasków, zamków i rygli. Wymaga to jednak zastosowania koron protetycznych na zębach oporowych, co wiąże się z koniecznością ich oszlifowania.

Zapisz się na wizytę