Ośrodek Implantologiczno-Stomatologiczny
dr n. med. Piotr Majewski

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” w ramach poddziałania 3.4.6 RPO WM 2014 – 2020 Bony rekompensacyjne.

Celem projektu jest: wsparcie małopolskich MŚP borykających się
z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID – 19 .

Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej obejmuje: 230,5 mln zł w pakiecie przedsiębiorczości dla przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy