Wkłady, ze względu na sposób wykonania, możemy podzielić na indywidualne i standardowe, natomiast ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane – na metalowe i niemetalowe. Każdy z nich wymaga wprowadzenia go do systemu kanału korzeniowego, dlatego też przed zastosowaniem wkładu koronowo-korzeniowego wymagane jest endodontyczne leczenie zęba i następowe wypełnienie kanału zębowego z zastosowaniem gutaperki jako materiału z wyboru. Następnie część gutaperki zostaje usunięta i w przestrzeń po usuniętej gutaperce zostaje wprowadzony wkład. Dla prawidłowego funkcjonowania wkładu istotne jest, aby jego długość wynosiła 2/3 długości kanału, lecz nie mniej niż wysokość korony. Istotne jest też, aby korzeń zęba był otoczony przez kość. Zaletą wkładów z włókien szklanych (niemetalowych) jest to, iż ich współczynnik elastyczności jest zbliżony do współczynnika elastyczności zębiny, co powoduje, że wkłady te mają lepsze właściwości w porównaniu z wkładami metalowymi.

Zapisz się na wizytę