Ponieważ oferujemy leczenie głównie skomplikowanych przypadków, dysponujemy dodatkowym specjalistycznym sprzętem, który ułatwia postawienie właściwej diagnozy i przeprowadzenie leczenia. Posiadamy:

  • tomograf komputerowy
  • cyfrowy aparat RTG
  • mikroskop stomatologiczny
  • urządzenie Piezosurgery

 

Tomograf komputerowy o niskiej emisji promieniowania obecnie jest najbardziej zaawansowanym i najnowocześniejszym narzędziem w diagnostyce radiologicznej. Służy do obrazowania struktur na potrzeby stomatologii, a w szczególności zabiegów implantologicznych i chirurgicznych w obrębie kości twarzoczaszki.

Od kilkunastu lat w klinice zajmujemy się chirurgią implantacyjną oraz rekonstrukcją tkanek w zakresie kości szczękowych. Jedynie właściwa diagnostyka daje możliwość odpowiedniego zaplanowania i skutecznego przeprowadzenia leczenia. Do naszej kliniki zgłaszają się pacjenci z różnymi, często trudnymi, problemami. Trafiają do nas również osoby z powikłaniami z powodu niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych na skutek złego planowania leczenia. Zdarzają się przypadki, kiedy pacjentom nie zaproponowano wszystkich możliwości leczniczych. U podstaw tych problemów leży niejednokrotnie brak odpowiednich możliwości diagnostycznych.

Diagnostyka dwuwymiarowa, czyli np. zdjęcia pantomograficzne, nie daje pełnej informacji. Takie zdjęcie jest przez nas traktowane jako poglądowe – służy do wstępnej oceny warunków anatomicznych. Natomiast tomografia komputerowa przedstawia obraz we wszystkich płaszczyznach, dając trójwymiarową wizualizację warunków kostnych: szczęki, żuchwy, wyrostków zębodołowych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz kości okolicy nosa i podoczodołowej. Daje to możliwość oceny warunków anatomicznych oraz wykrycia wszelkich patologii w strukturach kostnych w tym obszarze, a więc postawienia właściwej diagnozy. Dzięki temu można dokładnie zaplanować leczenie i przygotować zabieg chirurgiczny w sposób nieosiągalny do tej pory.

W planowaniu implantacji bardzo ważna jest nie tylko ocena ilości kości do wprowadzenia wszczepów, ale także zlokalizowanie przebiegu naczyń i nerwów w tkance kostnej, zachyłków zatoki szczękowej oraz dna nosa. Planowanie zabiegu przy użyciu tomografu komputerowego, szczególnie w trudnych warunkach, zapewnia bezpieczeństwo naszego postępowania. Dzięki uwidocznieniu wyżej wymienionych struktur anatomicznych w obrazach tomografii komputerowej w trakcie implantacji minimalizuje się niebezpieczeństwo ich uszkodzenia.

 

Cyfrowe zdjęcia otrzymane z tomografii komputerowej przetwarzamy i otrzymujemy obraz w programie komputerowym, dzięki czemu można bardzo dokładnie zaplanować miejsce implantacji, wymiary wszczepów, a także ich ustawienie względem struktur anatomicznych. W tym programie, wykorzystując specjalne szablony radiologiczne, możemy tak zaplanować pozycje implantów, aby były one w optymalnym miejscu dla późniejszych konstrukcji protetycznych osadzanych na wszczepach. Wykorzystując przygotowane szablony radiologiczne, można uwidocznić przyszłe uzębienie i pod tym kątem zaplanować leczenie. W trudnych sytuacjach klinicznych zabieg planuje się po analizie obrazu uzyskanego w tomografii komputerowej, a następnie projektowane są specjalne szablony chirurgiczne – indywidualnie dla danego przypadku. Wykonane w ten sposób szablony zawierają tuleje – prowadnice dla wierteł i implantów umieszczanych w tkance kostnej. W ten sposób przeprowadza się zabieg dokładnie w taki sposób, w jaki został zaplanowany na podstawie tomografu komputerowego.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że jest to najbardziej dokładne postępowanie w zabiegach implantacyjnych, które wymagają maksymalnej precyzji. Jest to również najbardziej bezpieczne postępowanie, dzięki czemu jesteśmy w stanie ominąć wyżej wymienione elementy i struktury anatomiczne, tj. nerwy oraz naczynia krwionośne przebiegające w kanałach kostnych, eliminując związane z tym powikłania. Obecność tomografu komputerowego w klinice stomatologicznej daje możliwość zaplanowania leczenia wspólnie z pacjentem, a także wykonania zdjęć po zabiegach, co pozwala na bezpośrednią obserwację wyników leczenia.

Tomograf komputerowy znajduje zastosowanie nie tylko w implantologii i chirurgii, ale także w leczeniu ogólnostomatologicznym. W leczeniu endodontycznym natomiast bardzo dokładne, trójwymiarowe zdjęcia pomagają uwidocznić przebieg kanałów korzeni zębów i ich kształt oraz zobrazować patologię. Można bez zdejmowania wykonanych wcześniej koron protetycznych zajrzeć do środka pod koronę i stwierdzić, czy ząb pod koroną jest zniszczony, a więc czy wymaga zdjęcia korony i wykonania nowej. To tylko przykłady sytuacji, w których na dotychczasowych zdjęciach przeglądowych, dwuwymiarowych taka diagnostyka jest niemożliwa.

Należy podkreślić, iż tomograf komputerowy znajdujący się w naszej klinice VATECH Pax- i 3D należy do najnowocześniejszych aparatów emitujących najniższe w swojej klasie promieniowanie rentgenowskie, niewiele większe od wykonywanych do tej pory zdjęć pantomograficznych. Zastosowanie systemu „pulse” spowodowało obniżenie dawki w stosunku do tomografii medycznej. Wszyskie pantomografy Vatech skonstruowane zostały i pracują zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak mała dawka, jak to możliwe).  Pantomogrfay firmy VATECH zapewniają lekarzom możliwość modyfikacji dawki przez wykonywanie radiogramów dostosowanych do rozmiarów ciała, typu obrazu a nawet dokładne określenie obszaru zainteresowania. W zależności od rodzaju badania lekarz ma do wyboru pola obrazowania:5×5 cm; 8×5 cm; 8×8 cm; 12×9 cm. Takie rozwiązanie daje możliwość precyzyjnego doboru pola, które dostarczy właściwych informacji diagnostycznych wybranego odcinka anatomicznego, mamy więc możliwość wykonywania tomografii całej szczęki i żuchwy lub małego odcinka.

Dzięki najnowszemu oprogramowaniu Ez3D-i powstają obrazy 3D, które można dzielić na przekroje w dowolnej płaszczyźnie – co jest konieczne do określania zmienności budowy anatomicznej. Ilość informacji uzyskanych za pomocą tomografu komputerowego daje nieporównywalnie większe możliwości diagnostycznie.

Innym aspektem jest określenie wskazań do wykonania badania tomografii komputerowej – niezależnie od tego, czy należy wykonać wstępnie szablon radiologiczny, czy zobrazować całą szczękę i żuchwę, czy tylko odcinek w celu obniżenia dawki promieniowania. Taka kwalifikacja odbywa się w zależności od wskazań i konkretnych oczekiwań określanych indywidualnie podczas wizyty konsultacyjnej.

 

Cyfrowy aparat RTG stosowany jest do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych. Wykorzystuje się go w diagnostyce i śródzabiegowym leczeniu kanałowym zębów, a także w postępowaniu chirurgiczno-implantacyjnym.

Aparatura cyfrowa, w odróżnieniu od analogowej, daje możliwość otrzymania zdjęcia natychmiast po jego wykonaniu i zobrazowania na stanowisku pracy – bezpośrednio na ekranie przy fotelu dentystycznym. Wykonanie zdjęcia pozwala m.in. stwierdzić, czy kanał zęba został poprawnie wypełniony, czy sztyft korzeniowy został dokładnie osadzony w korzeniu, w fazie pobierania wycisków na implantach i osadzania koron protetycznych, czy poszczególne elementy konstrukcyjne są prawidłowo przykręcone, osadzone w jamie ustnej.

Niebagatelnym atutem cyfrowych aparatów RTG jest fakt, iż dawka promieniowania rentgenowskiego jest wielokrotnie niższa od dotychczasowo stosowanych aparatów analogowych.

Dzięki temu, że nasza klinika posiada cyfrowy aparat RTG, pacjenci nie muszą szukać innej pracowni, aby wykonać niezbędne do podjęcia leczenia zdjęcia.

 

Wykorzystanie mikroskopu stomatologicznego daje nieporównywalnie większe możliwości prawidłowego leczenia – w szczególności w leczeniu kanałowym zębów.

Znaczne powiększenie pola widzenia daje możliwość dokładniejszej pracy przy udrażnianiu, oczyszczaniu i wypełnianiu kanałów zębowych. Zastosowanie mikroskopu zwiększa możliwości terapeutyczne, a także daje szansę ratowania zębów, które do tej pory kwalifikowały się do usunięcia. Możemy więc leczyć skomplikowane przypadki, usuwać pozostawione, złamane instrumenty z kanałów, zamykać perforacje wewnątrzkanałowe itp.

Praca pod mikroskopem jest stosowana również w chirurgii wyrostka zębodołowego. Należą tu: usuwanie zmian zapalnych w tkankach miękkich i tkance kostnej, usuwanie ciał obcych po urazach, chirurgiczne opracowanie wyrostka zębodołowego przed implantacją, regeneracja struktur kostnych. Zabiegi przy użyciu mikroskopu są mniej inwazyjne dla pacjenta.

 

Piezosurgery to urządzenie do cięcia tkanki kostnej oraz do pobierania przeszczepów kostnych. Znajduje ono szerokie zastosowanie w chirurgii stomatologicznej i szczękowej, implantologii, periodontologii, ortodoncji chirurgicznej.

W chirurgii kości wyrostka zębodołowego oraz implantologii jest to w tej chwili najnowsze urządzenie przeznaczone do nacinania tkanki kostnej w sposób bardzo dokładny i bezpieczny dla tkanek. Ma to ogromne znaczenie przy wykonywaniu wysokospecjalistycznych zabiegów: przeszczepów kostnych, podnoszenia dna zatoki.

Poza dokładnością zabiegów, a więc lepszym rokowaniem w trudnych przypadkach, niewątpliwą zaletą jest bezpieczeństwo pracy. Dzięki pracy urządzeniem Piezosurgery wyeliminowane zostało niebezpieczeństwo uszkodzenia np. nerwów czy naczyń przebiegających w strukturach kostnych szczęk oraz błony śluzowej zatok szczękowych. W sposób istotny zwiększona została precyzja wykonywanych zabiegów, mająca istotny wpływ na efekt leczenia.