Our Clinic offers a full range of treatment in this regard. Our procedures are based on major implant systems used around the world that have proven track records. In addition, the dental implant systems offered at our Clinic enable of all kinds of prosthetic solutions to be performed: from addressing a single missing tooth to permanent restoration for edentulous patients.

In cases where the endosseous implant placement is impossible to apply due to non-existing anatomical conditions, we offer bone reconstruction procedures prior to implant placement.

Our clinic specializes in reconstructive osteosurgery as well as microsurgery procedures on the mouth’s soft tissue and mucous membrane. The necessity to prepare the bone structure for proper placement of implants is an indication for such procedures. This type of treatment is also done in order to improve the esthetics of dental prostheses placed on the patient’s own teeth and dental implants.

Implanty zębów w pytaniach i odpowiedziach

 • Co to jest implant?

  Implant, inaczej wszczep zębowy, jest odpowiednikiem korzenia zęba. Wprowadzany jest do kości szczęk w miejscu brakującego uzębienia.

  Implanty mają najczęściej kształt zbliżony do korzeni zębów naturalnych i są wykonane z czystego tytanu (rzadziej z cyrkonii). Część śródkostna jest filarem dla łączników protetycznych – elementów, na których są montowane uzupełnienia protetyczne, krony, mosty.

 • Co to jest integracja wszczepu?

  Jest to proces biologiczny nawarstwiania się tkanki kostnej na powierzchni wszczepu. Zintegrowany wszczep jest sztywno zakotwiczony w tkance kostnej i stanowi filar dla uzupełnień protetycznych.

 • Kiedy nie można wprowadzić wszczepu?

  Wszczepu nie da się wprowadzić, gdy nie ma odpowiedniej ilości tkanki kostnej. W takich przypadkach przeprowadza się zabiegi regeneracji struktur kostnych.

 • Kiedy implant się nie przyjmuje?

  Przyczyną braku integracji wszczepu może być zła jakość kości, proces zapalny jako powikłanie okołozabiegowe, nadmierne, mechaniczne drażnienie okolicy okołozabiegowej po zabiegu implantacji. Istnieją również inne przyczyny braku integracji, których podłoże jest niewyjaśnione i przebiega na poziomie procesów biologicznych gojenia się tkanek po implantacji. Należy podkreślić, że we współczesnej implantologii procent przyjęcia się wszczepów sięga 96-98%. Jest to więc metoda postępowania przewidywalna, dająca wysoki odsetek uzyskania prawidłowego rezultatu leczenia.

 • Czy zabiegi  implantacji są bolesne?

  Zabiegi wszczepienia implantów są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym, a w razie potrzeby przeprowadzenia większych zabiegów regeneracyjnych – w sedoanalgazji. Daje to gwarancję kompletnej bezbolesności zabiegów. Po zabiegu chirurgicznym normalnym zjawiskiem jest mierny ból pozabiegowy (kilka godzin) i obrzęk tkanek (1–2 doby). Dolegliwości bólowe są łagodzone środkami przeciwbólowymi – w zależności od potrzeb. Natomiast obrzęk tkanek – zależny od rozległości zabiegu – zimnymi okładami. W normalnym postępowaniu zabiegowym nie są to dolegliwości, z powodu których pacjent cierpi.

 • Jakie uzupełnienia protetyczne można wykonać na implantach?

  Każdy rodzaj, a szczególnie korony i mosty osadzone na stałe w ustach na filarowych implantach, w zależności od wskazań. Są to pojedyncze korony lub mosty protetyczne we wszystkich konfiguracjach braków zębowych. Przy ograniczeniu ilości wszczepów stosowane są również protezy ruchome, w których wszczepy są dodatkowymi elementami poprawiającymi w znacznym stopniu stabilizację i utrzymanie protez w jamie ustnej.

 • Co to jest regeneracja tkanek ?

  To gama różnych zabiegów chirurgicznych mających na celu uzupełnienie ubytków kostnych lub zaniku kości w celu wprowadzenia wszczepu dentystycznego, tak aby spełniał on funkcje filaru dla uzupełnienia protetycznego. Aby poprawić estetykę prac protetycznych na implantach i zębach własnych, stosowane są zabiegi na tkance kostnej (przeszczepy kości, biomateriały) lub/i na tkankach miękkich błony śluzowej.

Sign up for a visit