Dr hab. n. med. Piotr Majewski podczas konferencji poświęconej implantologii zaprezentuje własne przypadki kliniczne, wprowadzi do dyskusji w ramach VIP Forum, którego uczestnicy zajmą się następującymi tematami: Optymalizacja procedur augmentacyjnych i regeneracyjnych w leczeniu implantologicznym , Nowe możliwości – Kontrowersyjne metody – Sprawdzone materiały.