Dr hab. n. med. Piotr Majewski na zaproszenie nowojorskiego uniwersytetu, The NYU College of Dentistry, weźmie udział w konferencji.
Tematem wykładu dra P. Majewskiego będzie leczenie implantoprotetyczne, planowanie leczenia implantologicznego oraz Periimplantitis: etiologia, diagnostyka i skala problemu. Opcje leczenia i zapobieganie.