Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz oraz dr hab. n. med. Piotr Majewski podczas Kongresu Unii Stomatologii Polskiej w Poznaniu prowadzą jako eksperci panele dyskusyjne dotyczące implantologii i implantoprotetyki. Dr n. med. K. Gronkiewicz w piątkowe popołudnie poprowadzi panel pt. „Starzejące się społeczeństwo. Rehabilitacja protetyczna
pacjentów bezzębnych i z uzębieniem resztkowym z zastosowaniem implantoprotez zębowych”, natomiast w sobotę wraz z  dr hab. n. med. Piotrem Majewskim zasiądą jako eksperci podczas dyskusji ” Starzejące się społeczeństwo. Zaawansowana implantologia. Zabiegi rekonstrukcyjne i warianty zaopatrzenia implantoprotetycznego u pacjentów ze znacznym zanikiem tkanek podłoża kostnego”.