W dniach 17 – 20 listopada odbędzie się w Warszawie  Kongres Implantologiczny Wydawnictwa Kwintesencja IMPLANTY: Idea-Sztuka-Praktyka. Kongres będzie się składał z części praktycznej oraz teoretycznej.

Wykładowcy zaproszeni na Kongres Dr Alessandro AGNINI (Włochy) , Prof. Dr med. Dr med. dent. Bilal AL-NAWAS (Niemcy) , Dr med. dent. Ueli GRUNDER (Szwajcaria), Prof. Dr med. dent. Fouad KHOURY (Niemcy), Dr Carole LECONTE (Francja), Dr Tidu MANKOO (Wielka Brytania), Prof. Dr Mauro MARINCOLA (Włochy), Dr Patrick PALACCI (Francja)  oraz nasi rodzimi naukowcy m. in.: Dr Krzysztof AWIŁŁO ,Dr Maciej DIJAKIEWICZ , Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI, Dr n. med. Witold JURCZYŃSKI, Lek. dent. Radosław JADACH  wygłoszą wykłady z zakresu implantologii, protetyki implantologicznej, możliwych powikłań okołozabiegowych.

Temat wykładu dra hab. n. med. Piotra MAJEWSKIEGO: „Zanik wyrostka zębodołowego – optymalny wybór sposobu regeneracji. Sterowana regeneracja czy bloki kostne”.