13.10 i 14.10 odbywa się w Krakowie sympozjum naukowe.
Dzisiaj prof. Dennis Tarnow – główny wykładowca pierwszego dnia – przez 5 godzin będzie dzielił się swoimi doświadczeniem z zakresu komplikacji i niepowodzeń w implantoprotetyce.

W drugim dniu sympozjum włoska estetyka a komplikacje w implantoprotetyce, z udziałem prof. Roberto Cocchetto i dr Francesco Amato.

W trakcie obu dni wykładów uczestncy będą mieli okazję brać czynny udział w interaktywnym panelu dyskusyjnym: głosować, zadawać pytania do wykładów wszystkim wykładowcom i skonsultować swój przypadek.

Patronem naukowym Sympozjum jest dr hab. n.med. Piotr Majewski.