Autorski podyplomowy program Periodonologiczno – Implantologiczny profesora Markusa Huerzelera, na co dzień prowadzony w prywatnym Centrum w Monachium, odbywa się po raz kolejny w Instytucie Stomatologii UJ w Krakowie. Moderatorem spotkania jest dr hab. n.med. Piotr Majewski.
Drugi moduł programu na bazie wykładów i ćwiczeń praktycznych szczegółowo analizuje zagadnienia chirurgii periodentologicznej, oraz jej aspekty niezbędne do prawidłowego planowania chirurgii plastycznej przyzębia i implantacji w strefie estetycznej. Uczestnicy mają okazję osobiście zastosować prezentowane techniki pracy pod nadzorem Prof. Hurzelera.