28-30.10.2016 miało miejsce 12 Sympozjum CEIA. 28.10.2016.

Swoje wykłady przedstawili: Dr hab. n.med. Piotr MAJEWSKI, Dr n.med. Francesco AMATO, Prof. dr hab. n.med. Marzena DOMINIAK. 29.10.2016 wykłady prezentowali Dr n.med. Stavros PELEKANOS oraz Wojciech Baranowicz.

Dr hab. n. med. Piotr Majewski mówił o sposobach rekonstrukcji wyrostka zębodołowego przed zabiegami implantacji wszczepów. Do dra Majewskiego, jako patrona naukowego spotkania, należało słowo wstępne i poprowadzenie spotkania.