Implantacja natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa to wszczepienie implantów bezpośrednio po usunięciu zęba. Są to sytuacje, kiedy na przykład dochodzi do złamania zęba w taki sposób, że nie da się go odbudować protetycznie, a sytuacja w jamie ustnej wymaga natychmiastowego zaopatrzenia koroną bez uszkadzania zębów sąsiednich. W miejsce utraconego zęba wprowadza się bezpośrednio wszczep będący filarem dla korony.

Istnieją określone przeciwwskazania do takiego postępowania, takie jak: stany zapalne tkanki kostnej w okolicy wszczepianego implantu, brak odpowiedniej ilości kości, nieodpowiednia jakość kości itd.

Po wykluczeniu ewidentnych przeciwwskazań, do lekarza prowadzącego należy decyzja, czy wszczep zostanie wprowadzony bezpośrednio, czy należy zastosować postępowanie dwuetapowe, przy wykonaniu zabiegów zachowujących wyrostek zębodołowy. Obecnie do dyspozycji są różnego kształtu i budowy implanty zębowe i można zastosować różne procedury zabiegowe z wykorzystaniem biomateriałów pozwalających na odbudowę kości i tkanek miękkich. Dzięki temu można przeprowadzić implantację natychmiast po ekstrakcji. Jednak bezpośrednia, natychmiastowa implantacja jest zabiegiem trudnym, wymagającym doświadczenia. Nieodpowiednie umieszczenie wszczepu w wyrostku zębodołowym (zbyt głębokie, zbyt płytkie, dowargowe itd.) kończy się, szczególnie w odcinku przednim szczęki, jednym z najgorszych niepowodzeń: komplikacją w postaci fatalnej estetyki odbudowy protetycznej.

W naszej Klinice wykonujemy natychmiastową implantację, ale tylko w szczególnych przypadkach, biorąc pod uwagę nie tylko ilość i jakość kości, ale także, jaka jest budowa dziąsła, kształt girlandy dziąsłowej, jak wysoko umieszczona jest linia uśmiechu, jakie są warunki zgryzowe, jakie są wymagania estetyczne pacjenta, w jaki sposób pacjent będzie współpracował z lekarzem w dalszym postępowaniu leczniczym. Właściwe przygotowanie, zaplanowanie zabiegu i przeprowadzenie procedury, oparte na świadomości i umiejętności wynikającej z doświadczenia ma tu kluczowe znaczenie. Odpowiedź na pytanie, czy implantować natychmiastowo, czy nie, brzmi: tak, ale po rozważeniu wszystkich innych możliwości leczenia.

Implantologia - Mity i rzeczywistość

  • Dr hab. n. med. Piotr Majewski

    Ilość informacji dotyczących implantologii, często będących niestety tylko hasłami reklamowymi firm produkujących implanty zębowe, może być pułapką. Należy odróżnić rzetelne doniesienia naukowe poparte wiarygodnymi wieloletnimi, udokumentowanymi badaniami od chwytów reklamowych.

Blog Kliniki

Newsletter

Informacje o zniżkach, rabatach na usługi, aktualnych wydarzeniach w Klinice.