Metodę tę stosuje się zarówno u pacjentów z różnego rodzaju wadami zgryzu przy pełnych łukach zębowych, jak też u tych, u których dodatkowo występują wrodzone lub nabyte braki zębowe. W pierwszej grupie stosowany jest specjalny rodzaj implantów, tzw. ortodontycznych, które spełniają rolę punktów oporowych dla aparatów ortodontycznych i po zakończonym leczeniu są one usuwane. Natomiast gdy wadom zgryzu towarzyszą dodatkowo braki zębowe, stosuje się implanty uniwersalne, które w fazie leczenia ortodontycznego spełniają rolę zakotwiczeń ułatwiających regulacyjne działanie aparatów ortodontycznych. Jednak po spełnieniu tego zadania implanty nie są usuwane, lecz stanowią filary dla protetycznej odbudowy zębów brakujących.

Dodatkowo we współczesnym lecznictwie ortodontycznym mogą być wykorzystywane również przedimplantacyjne lub śródimplantacyjne zabiegi regenerujące struktury kostne i korygujące tkanki miękkie. Stosuje się je w celu poprawy warunków dla docelowego zaopatrzenia implantoprotetycznego po zakończonym etapie regulacji ortodontycznej.

Zapisz się na wizytę